Inn På Tunet

På Olaåsen Gård gir vi en rekke tilbud innen opplæring, omsorg og opplevelser. 

Gården har siden 2006 vært benyttet som alternativ læringsarena og som ordinær læringsarena. Vi har mange elever som har hatt tilbud fra 1-4 dager i uken på gården. Vi har tilbud til alle aldersgrupper fra 1-10 klasse i grunnskolen og for alle 3 årene i videregående skole.

Vi har også hatt en rekke avtaler med NAV fra 2007. Gården er arena for Varig tilrettelagt arbeid, yrkespraksis i forskjellige former, samt at vi har hatt tiltak som arbeid i skjermet virksomhet. Vi er behjelpelig med å utforme arbeidstilbud til de aller fleste behov. 

Barnevern og Avlastning har også benyttet tjenestene vår i en årrekke. Vi har gitt tilbud på ettermiddag og noen ganger dagtilbud i helg. Vi er behjelpelig med å utforme tilbud til de fleste barn og unge som kan ha utbytte av et tilbud på gård.